Myönteisiä vaikutuksia

DanceAbilitylla on monia myönteisiä vaikutuksia. Se

kehittää intuitiota… improvisoitu tanssi on spontaania, tästä hetkestä syntyvää tanssia, jolla ei ole ennalta määriteltyä muotoa tai lopputulosta. Improvisaatio kehittää oikeaa aivopuoliskoa ja kannustaa käyttämään sisäistä tietämystä, jotka auttavat toimimaan luovasti myös arjessa

Benefits of DAlisää luovuutta… improvisaatio auttaa irtautumaan totunnaisista reaktioistamme ja vastaamaan tilanteiden vaatimuksiin uudella, raikkaalla tavalla ja näkemään uusia mahdollisuuksia luovuuteen. Improvisaatio auttaa rikkomaan luomiamme tiukkoja rakenteita ja tuttuja kuvioita sekä kehittää kykyä toimia luovasti tässä hetkessä

voimaannuttaa ja lisää itseluottamusta… improvisaatioon kuuluu luonnostaan lupa sanoa ”kyllä” ja ”ei” ja sen myötä seurata aivan uusia polkuja. Improvisaatiossa lopputulos on improvisoijan itsensä käsissä - kun mitään ennalta määrättyä muotoa, lopputulosta tai käsikirjoitusta ei ole, improvisoija myös luo oman mittapuunsa edistymiselleen. Improvisaatio auttaa rikkomaan omia rajoja  - kun ennalta määritettyjä rajoja ei ole, on mahdollista kurottautua oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Näin luottamus omaan itseen voi lisääntyä

vahvistaa yhteyttä itseen ja muihin… ulkopuolelta tulevan esimerkin tai mallin puuttuessa on mahdollista kuunnella helpommin omaa sisäistä ääntä. Sisäisen äänen kuunteleminen auttaa olemaan yhteydessä sekä omaan sisimpään että toisiin ihmisiin.

DanceAbility  myös rentouttaa, lisää kehon liikkuvuutta ja tuo tietoisuutta liikkeeseen, kehittää havainto- ja keskittymiskykyä, kohottaa kuntoa, auttaa löytämään lisää leikkisyyttä, huumorintajua ja spontaanisuutta, auttaa kuuntelemaan paremmin itseä ja muita.