DanceAbility

DanceAbilityDanceAbility antaa jokaiselle mahdollisuuden ilmaista itseään kehollaan ja jakaa tilassa olevasta liikkeestä syntyneitä kokemuksia. Joka keholla on oma ainutlaatuinen tarinansa kerrottavanaan, ja DanceAbility suo jokaiselle ihmiselle mahdollisuuden tulla nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin hän on.

DanceAbility syntyi vastaukseksi pohdintaan: ”Mitä tarkoittaa, että kaikki osaavat tanssia?”. Se etsii jatkuvasti uusia vastauksia kysymykseen: ”Miten toimia, jotta ketään ei suljettaisi tanssiyhteisöjen ulkopuolelle?”. DanceAbilityn tehtävänä on omalta osaltaan vähentää yksinäisyyttä, eristyneisyyttä ja syrjäytymistä, jotka aiheuttavat ongelmia henkilökohtaisella ja yhteiskunnallisella tasolla.

DanceAbilityn ovat luoneet Karen Nelson ja Alito Alessi 1980-luvun lopulla. Menetelmä on syntynyt nykytanssista tunnetun kontakti-improvisaation pohjalta. Kehittäessään DanceAbilityä Alito Alessi on saanut vaikutteita niiden ihmisten kehoista ja liikekielestä, jotka ovat osallistuneet hänen työpajoihinsa ympäri maailmaa yli 25 vuoden ajan. DanceAbility International on Alessin johtama kansainvälinen organisaatio, joka järjestää erilaisia tapahtumia yli 20 maassa ja jolla on opettajia 40 maassa. Ympäri maailmaa on yli 300 DanceAbility-tanssinopettajaa, ja määrä kasvaa koko ajan. Aliton pitämiä DanceAbility-opettajakoulutuksia järjestetään joka vuosi eri puolilla maailmaa. (DAF on järjestänyt koulutuksia Suomessa vuosina 2009 ja 2015.) DanceAbility Internationalin verkkosivuilta www.danceability.com löytyy englanniksi ja espanjaksi paljon tietoa kaikesta DanceAbilityyn liittyvästä.

DanceAbility-menetelmässä on kyse liikeimprovisaation tutkimisesta. Menetelmän lähtökohta on ihmiskeho ja yhteisen nimittäjän löytäminen koko ryhmälle. Menetelmä kehittyy edelleen ja elää jatkuvasti osallistujien omakohtaisten kokemusten kautta. Kehon oma kieli syntyy siitä, kun lähdetään työskentelemään liikkeen kanssa, siitä mitä liikkeessä on jo valmiiksi läsnä ja todella tiedostamaan jokainen liike. Mikä tahansa liike voi olla oman olemuksemme luovaa ilmaisua. Se voi auttaa meitä olemaan syvemmässä yhteydessä itseemme, muihin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan. DanceAbility-menetelmä herkistää aisteja, kehittää intuitiota ja auttaa luovuuden avautumisessa sekä oman itsen ja toisten kuuntelemisessa. Tämä puolestaan vahvistaa yhteisöllisyyttä, estää syrjäytymistä ja lisää hyvinvoinnin tunnetta. DanceAbility-tanssitunnit ovat hauskoja, ja ne antavat jokaiselle mahdollisuuden ilmaista itseään omalla ainutlaatuisella tavallaan. DanceAbility-tanssinopettaja Sally Davisonia lainaten ”Tunnit sopivat joka keholle.” (”The classes are suitable for every body.”).

Alito Alessin ajatuksia löydät myös Galleriasta (videot englanninkielisiä).