INFORMANCE

Erasmus + DOOL project

image

DOOL_logo_EU_grau

INFORMANCE – saa tuijottaa! on Dance Ability Finland ry:n lapsille suunnattu kokonaisuus, joka murtaa käsityksiä vammaisuuden rajoitteista ja hälventää vammaisia ihmisiä kohtaan koettuja ennakkoluuloja.

INFORMANCE – saa tuijottaa! tulee englanninkielisistä sanoista inform ja perfomance. Sillä kuvataan oppimista kehon kokonaisvaltaisena tapahtumana. Kun käytämme sanojen rinnalla kehoa itsemme ilmaisuun, löydämme merkityksellisiä tapoja olla vuorovaikutuksessa muihin.

Toimintapäivässä erilaisuudesta oppiminen tapahtuu taiteen, keskustelun ja yhdessä liikkumisen kautta. Erilaisuutta ei tarvitse pelätä. Se kuuluu luonnollisena osana ihmisyyteen ja voi olla myös humoristinen asia, jolle saa nauraa. Omakohtaisten kokemusten avulla ennakkoluulojen ja luokittelujen on mahdollista murtua. Toimintapäivä tarjoaa myös opettajille välineitä erilaisuuden käsittelyyn oppilaiden kanssa.

Toimintapäivän ohjaajina on tanssi- tai sirkustaiteilijoita, joista osalla on vamma. Päivään kuuluu tanssiesitys sekä keskustelua vammaisuudesta ja inklusiivisuudesta. Oppilaat myös tuottavat itse liikettä ja valmistavat pienryhmissä pienet esitykset, jotka esitetään koko ryhmälle. Ohjaajien lisäksi mukana on tuottaja, joka vastaa käytännön asioista koulupäivän aikana.

Toimintapäivä on yhden koulupäivän mittainen, mutta sitä voidaan tarvittaessa soveltaa koulun tarpeiden mukaan lyhyemmäksi. Lisäksi päivä räätälöidään kohderyhmän ikään ja tilanteeseen soveltuvaksi. Noin kahden viikon kuluttua toimintapäivästä oppilaat pääsevät pohtimaan kokemaansa yhdessä taiteilijoiden kanssa yhden oppitunnin ajaksi.

Lisätietoja: INFORMANCE – esite

Kaarina Koistinen: dool@danceabilityfinland.com // 040 – 723 0463

INFORMANCE – saa tuijottaa!Historia

Vuodesta 2012 lähtien olemme vieneet INFORMANCE – saa tuijottaa! -esitystä helsinkiläisiin peruskouluihin. Tapahtuma koostuu noin 20 minuutin mittaisesta Kaaos Companyn ohjelmistoon kuuluvasta performanssista ja lasten kanssa käytävästä keskustelusta kaikkien ihmisten samanlaisuudesta. Tuomme esiin ajatuksen siitä, että kaikki kehot puhuvat, ja esittelemme myös lyhyesti DanceAbility Finland ry:n. Puhumalla eroavaisuuksista avoimesti voimme purkaa aiheen ympärille muodostuneita ennakkoluuloja ja -käsityksiä ja löytää kosketuksen siihen, mikä meillä kaikilla on yhteistä, ja mikä ei ole riippuvainen ulkonäöstä tai mielemme toiminnasta. INFORMANCEn aikana lapset voivat esittää kysymyksiä ja näyttää joitain omia tanssiliikkeitään. Useimmiten INFORMANCE kestää noin 40 minuuttia.

Informance

Esityksen on nähnyt yli 1500 lasta (2013). Tässä muutama palaute:

“Oppilaat käyttäytyivät todella hyvin ja seurasivat esitystä hiljaa, kun alun hämminki oli ohi. Esittäjät pistivät itsensä likoon ja oppilaat arvostavat sitä. Opettajat yleisesti kommentoivat, että oli todella hyvä juttu. Paras tapahtuma koulussamme tänä lukuvuonna.”
Yläasteen opettaja, Helsinki

 ”Olin unohtanut, että oli tällainen esitys tulossa ja oppilaani joutuivat menemään sitä seuraamaan ihan kylmiltään. Ei tuntunut haittaavan, vaan kaikki olivat mukana, ja esitys tuntui koskettavan.”
Yläasteen opettaja, Helsinki   

”Koskaan ennen yläasteella töissä ollessani, (n. 15 v.) ei missään tilaisuudessa, joka on koko yläasteelle juhlasalissa, ole käyttäydytty yhtä hyvin kuin teidän esityksessänne. Eli jotain siinä oli! Suurkiitokset.”
Yläasteen opettaja, Helsinki

Informance(1)Tapahtumatiedot

Kesto: N. 40 min.
Tilavaatimus: Liikuntasali (tai vastaava)
Luokka-asteet: 1-6 ja 7-9
Oppilasmäärä: Enintään 200/tapahtuma


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>