INFORMANCE

INFORMANCE osaksi Erasmus + DOOL -projektia

erasmus+

DOOL_logo_EU_grau

DanceAbility Finland osallistuu Erasmus+ -ohjelmaan nimeltä Dance Out Of Line (DOOL). On innostavaa olla mukana tässä EU-projektissa, jonka ansiosta voimme jälleen työskennellä kouluissa yhteistyössä itävaltalaisten, italialaisten, slovenialaisten ja unkarilaisten partnereittemme kanssa.

DOOL-projekti kattaa vuodet 2018-21 ja koostamme parhaillaan aikataulua lukuvuodelle 2019-20. Jos Sinua kiinnostaa saada INFORMANCE – saa tuijottaa -tiimimme vierailulle kouluusi, tutustu oheiseen MUN KEHOSSA -esite.

Alkuperäinen INFORMANCE – saa tuijottaa! -konseptimme on nyt laajentunut päivän kestävään kohtaamiseen lasten kanssa. Päivään kuuluu esitys, ohjattu työpaja sekä  luova työpaja, jossa lapset valmistavat itse pienen esityksen toisilleen.

Lisätiedot ja tilaukset: Kaarina Koistinen, dool@danceabilityfinland.com // 040 – 733 0463.

INFORMANCE tiimi

PhotoNella

Nella on tanssi-ja teatteritaiteilija sekä näiden alojen pedagogi, joka työskentelee sosiaalisten, monimuotoryhmistä koostuvien tanssiprojektien ohjaajana pääsääntöisesti Suomessa ja Saksassa. Nellan työt yhdistävät usein liikettä, teatteria sekä objektityöskentelyä, ja keskittyvät usein ajankohtaisiin teemoihin kuten luonnon monimuotoisuuden arvostamiseen.

Nella on opiskellut nykytanssijaksi Kölnissä Saksassa, teatteri-ilmaisun ohjaajaksi Turussa (AMK), ja tekee parhaillaan tanssinopettajan maisteriopintoja Taideyliopiston Teatterikorkeakoululla.
Nella uskoo, että tanssi tajoaa mahdollisuuksia tutkia elävää maailmaa;  kohdata itsemme, toiset ihmiset ja muu elävä uusin keinoin.Yhdenvertaisuus, turvallinen ilmapiiri sekä yksilöiden arvostus ovat tärkein pohja Nellan työssä.

DanceAbility-opettaja, tanssija Noora Västinen

Noora Västinen on steinerpedagogi, naurujoogaohjaaja, tanssija ja DanceAbility -opettaja. Vuonna 2015 hän osallistui DanceAbility- tunnille ensimmäistä kertaa ja sen seurauksena hänelle tarjoutui mahdollisuus liittyä inklusiivisen tanssin ryhmään Kaaos Companyyn. Vuonna 2017 hän valmistui DanceAbility – tanssinopettajaksi. Opetuksessaan Nooralle tärkeitä arvoja ovat yhdenvertaisuus, esteettömyys, yhteisöllisyys, tanssi, ilo, sallivuus ja läsnäolo.

Janna photo smallJanna Thorström on dokumenttiohjaaja ja tuottaja joka vetää Pink Orbit Production nimistä tuotantoyhtiötä kolleegansa Emma Fogelholmin kanssa. He ovat yhdessä tuottaneet monta ohjelmaa Suomalaiselle televisiolle. Janna kiinnostaa erityisesti missä kulkee raja havaittavan ja ei havaittavan maailman välissä ja miten mieli ja keho ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Kaarina picture

Kaarina Koistinen opiskelee toimintaterapeutiksi ja on erikoistunut tanssin ja somatiikan alueelle (ISLO 2017). Hän haluaa toiminnallaan edistää sosiaalista yhdenvertaisuutta. Kaarina on myös koulutettu DanceAbility ohjaaja (Impulstanz 2018). Hänelle on tärkeää leikkiminen, luovuus ja vapaus ilmaista itseä.

 INFORMANCE –  saa tuijottaa! Historia

Dance Ability Finland ry:n lapsille suunnattu kokonaisuus, joka murtaa käsityksiä vammaisuuden rajoitteista ja hälventää vammaisia ihmisiä kohtaan koettuja ennakkoluuloja.

INFORMANCE – saa tuijottaa! tulee englanninkielisistä sanoista “inform” ja “perfomance”. Sillä kuvataan oppimista kehon kokonaisvaltaisena tapahtumana. Kun käytämme sanojen rinnalla kehoa itsemme ilmaisuun, löydämme merkityksellisiä tapoja olla vuorovaikutuksessa muihin.

Toimintapäivässä erilaisuudesta oppiminen tapahtuu taiteen, keskustelun ja yhdessä liikkumisen kautta. Erilaisuutta ei tarvitse pelätä. Se kuuluu luonnollisena osana ihmisyyteen ja voi olla myös humoristinen asia, jolle saa nauraa. Omakohtaisten kokemusten avulla ennakkoluulojen ja luokittelujen on mahdollista murtua. Toimintapäivä tarjoaa myös opettajille välineitä erilaisuuden käsittelyyn oppilaiden kanssa.

Toimintapäivän ohjaajina on tanssi- tai sirkustaiteilijoita, joista osalla on vamma. Päivään kuuluu tanssiesitys sekä keskustelua vammaisuudesta ja inklusiivisuudesta. Oppilaat myös tuottavat itse liikettä ja valmistavat pienryhmissä pienet esitykset, jotka esitetään koko ryhmälle. Ohjaajien lisäksi mukana on tuottaja, joka vastaa käytännön asioista koulupäivän aikana.

Toimintapäivä on yhden koulupäivän mittainen, mutta sitä voidaan tarvittaessa soveltaa koulun tarpeiden mukaan lyhyemmäksi. Lisäksi päivä räätälöidään kohderyhmän ikään ja tilanteeseen soveltuvaksi. Noin kahden viikon kuluttua toimintapäivästä oppilaat pääsevät pohtimaan kokemaansa yhdessä taiteilijoiden kanssa yhden oppitunnin ajaksi.

Lisätietoja: INFORMANCE – esite
Kaarina Koistinen, dool@danceabilityfinland.com // 040 – 723 0463

INFORMANCE- saa tuijottaa! historiaa

INFORMANCE – saa tuijottaa! -projektia toteutettiin aktiivisesti vuosina 2012-14  helsinkiläisissä peruskouluissa. Tapahtuma koostui noin 20 minuutin mittaisesta Kaaos Companyn ohjelmistoon kuuluvasta performanssista ja lasten kanssa käytävästä keskustelusta kaikkien ihmisten samanlaisuudesta. Toimme esiin ajatuksen siitä, että kaikki kehot puhuvat. Puhumalla eroavaisuuksista avoimesti voimme purkaa aiheen ympärille muodostuneita ennakkoluuloja ja -käsityksiä ja löytää kosketuksen siihen, mikä meillä kaikilla on yhteistä, ja mikä ei ole riippuvainen ulkonäöstä tai mielemme toiminnasta.  Alkuperäisessä muodossaan INFORMANCE kesti noin 40 minuuttia (yhden oppitunnin). INFORMANCE-tapahtumiin sen eri muodoissaan on osallistunut yli 4000 lasta (huhtikuu 2019).

Informance

Esityksen on nähnyt yli 1500 lasta. Tässä muutama palaute:

“Oppilaat käyttäytyivät todella hyvin ja seurasivat esitystä hiljaa, kun alun hämminki oli ohi. Esittäjät pistivät itsensä likoon ja oppilaat arvostavat sitä. Opettajat yleisesti kommentoivat, että oli todella hyvä juttu. Paras tapahtuma koulussamme tänä lukuvuonna.”
Yläasteen opettaja, Helsinki

 ”Olin unohtanut, että oli tällainen esitys tulossa ja oppilaani joutuivat menemään sitä seuraamaan ihan kylmiltään. Ei tuntunut haittaavan, vaan kaikki olivat mukana, ja esitys tuntui koskettavan.”
Yläasteen opettaja, Helsinki   

”Koskaan ennen yläasteella töissä ollessani, (n. 15 v.) ei missään tilaisuudessa, joka on koko yläasteelle juhlasalissa, ole käyttäydytty yhtä hyvin kuin teidän esityksessänne. Eli jotain siinä oli! Suurkiitokset.”
Yläasteen opettaja, Helsinki

Informance(1)