Steve Paxton DA:sta

Steve Paxton DanceAbility-menetelmästä

Steve_PaxtonKontakti-improvisaation isänä tunnettu tanssija ja koreografi Steve Paxton (USA) on kirjoittanut DanceAbilitystä ja sen merkityksestä näin:

”Kontakti-improvisaatio tarjoaa kaikille soveltuvan improvisaatiotavan, jossa itse kunkin taidot ja omat valinnat määrittävät sen, miten hän kohtaa toisen ihmisen tanssin ja liikkeen kautta.

DanceAbilityn kautta Alito Alessi alkoi soveltaa tätä työskentelytapaa ihmisten kanssa, joilla oli joku vamma, ja huomasi sen toimivan. Se pyyhkäisi pois asiat, jotka kuvittelemme erottavan vammaiset ja ei-vammaiset ihmiset toisistaan. Kun katselee ympärilleen, on helppo havaita, että tämä erilaisuuden leima lyödään vammaisiin lähes kaiken suhteen: kielen, koulutuksen ja virallisten organisaatioiden tasolla. Erilaisuudesta tulee yleisesti hyväksytty olettamus, ja siitä muodostuu yleinen asenne. Jokainen lapsi omaksuu tuon asenteen jo pienenä, hän kasvaa sen myötä ja hänen varttuessaan se saa lopulta virallisen muotonsa ja leimansa lainsäädännössä. Se on kuin myrkkypilvi, joka leijuu vammaisuuden ja vammaisten ihmisten yllä.

Myrkky? Miten sinuun itseesi vaikuttaisi, jos sinut määriteltäisiin sosiaalisesti jotenkin alempiarvoiseksi ja sinua kohdeltaisiin eri tavalla kuin muita? Pilvi? Tai että jäät aina varjoon, yhteiskunnan laitamille.

DanceAbilityllä on voimaa haihduttaa tämä pilvi. Se käyttää hyväkseen tanssin taidetta, kehon taidetta, sen lähtökohtana on kehon todellisuus – jokaisen osallistujan kehon ja mielen todellisuus – näyttäen yhdessä tanssivalle parille tietä kohti yhteistä maaperää. Tapahtuu jotain sellaista, minkä on mahdollista tapahtua vain näiden kahden ihmisen yhteisen osallistumisen kautta; syntyy jotain uutta, jossa oletuksena on jotain aivan vastakkaista kuin yleensä. Näin voidaan haihduttaa ne eroavaisuudet – ne ”normaalit”, virheelliset olettamukset – joita näemme kaikkialla ympärillämme, omassa mielessämme, omassa sisimmässämme.

DanceAbilityllä on parantava vaikutus; sen tarkoituksena ei ole ”parantaa” vammaisia, vaan eheyttää vammattomat ja vammaiset samalla kertaa, yhdessä. Hetken aikaa eroavaisuuksia ei ole. Eroavaisuuksilla ei enää ole ehdotonta ylivaltaa mielessämme. Kahden luovan ihmisen välille on syntynyt sisäinen yhteys. Kokeile itse. Ja tulet kosketetuksi.” (Mad Brook Farm, VT, USA – 16.4.2011)