XDF

KIITOKSET

X Dance Festival tapahtuman kasvuun nykyiseksi ovat vaikuttaneet kaikkien niiden ihmisten panostus ja anteliaisuus, jotka ovat olleet mukana aiemmilla festivaaleilla vuodesta 2016 lähtien. Tämän avulla X Dance Festival on päässyt siihen pisteeseen, missä se nyt on. Vuoden 2021 festivaalien teema on ADAPTABILITY, sopeutumisen taito.

Jokaisen X Dance Festivaalin tavoitteena on päästä yhä enemmän irti tokenismista (vähemmistöjen näennäisestä osallistamisesta) ja tarpeesta käyttää sanaa inkluusio. Tavoitteenamme on kuroa umpeen välimatkoja kartalla, joka ei oleta meidän aina tietävän, mitä inkluusio on, ja luoda tilaa sille, mitä ei vielä tunneta. Mielestämme tässä lähestymistavassa meidän tulee osallistaa ihmisiä joilla on kokemusta, sekä ihmisiä joilla ei ole kokemusta inklusiivisesta toiminnasta. Näin annamme dialogien syntyä laajemmassa merkityksellisyyden kontekstissa niin suomalaisen tanssin kentällä kuin myös kansainvälisesti. Tiedostamme, että virheiden tekeminen on osa prosessia oppiessamme toteuttamaan näitä ihanteita tavoilla, jotka vahvistavat yhteisöllisyyttä, yhteyttä ja yhteenkuuluvuutta.

Käytännön asiana: tämän vuoden festivaalin sopeuttaminen enimmäkseen verkon välityksellä tapahtuvaan muotoon jo itsessään poissulkee joitain ihmisiä, ja samalla tarjoaa pääsyn toisille. Tämä mielessämme lainaamme Dandelion Dance Theaterin Eric Kupersin sanoja, sillä emme sitä voisi itse paremmin sanoa:

Näemme inkluusion ihmisen perustavanlaatuisena oikeutena ja elämänmittaisena matkana, emme niinkään määränpäänä. Aina tulee olemaan tilaa kasvaa ja syventää tarjontamme saavutettavuutta, joten toivotamme tervetulleeksi palautteen, keskustelun, vapaaehtoistyön ja muut osallistumisen muodot.

Tulemme tekemään matkan varrella monia virheitä, mutta olemme sitoutuneet etenemään täyden inkluusion suuntaan vakaudella ja nöyryydellä.

Kannustamme jokaista X Dance Festivaaliin osallistuvaa käyttämään omaa nimeään puhuessaan, ja kuvailutulkkaamaan (kuvailemaan itsensä) ollessaan Zoomissa. Kiitämme huomaavaisuudesta.

Tahdomme myös kiittää kaikkia rahoittajia, jotka ovat tukeneet X Dance Festivaalia, DanceAbility Finlandia ja Kaaos Companya vuosien varrella.

Jess Cutisin työpaja toteutetaan yhteistyössä Työpajafestivaalin kanssa (järjestäjinä Zodiak – Uuden tanssin keskus, Tanssin talo ja Tanssille ry) ja tukijana Goethe-Institut Finnland (joka myös tukee Sensuaalisuudella on väliä -paneelikeskustelua). Muita yhteistyökumppaneitamme ovat Mad House, Crossover Festival (Kulttuuriyhdistys Suomen Eucrea ry). Olemme kiitollisia Kulttuuria kaikille -palvelulle arvokkaista neuvoista ja Yhteisö tanssii ry:lle sen panoksesta joidenkin festivaalitapahtumien suunnitteluun.

Vuoden 2021 festivaalia ovat tukeneet Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Svenska kulturfonden, Suomen kulttuurirahasto ja Goethe-Institut Finnland. Lisäksi festivaalia on rahoitettu Taiken DanceAbility Finland ry:lle ja Koneen Säätiön Kaaos Companylle myöntämistä toiminta-avustuksista.

 

xdf-funding

collaboration-partners