Visiomme

Visiomme

Kaaos Vision

Kaaos Company kehittää liikekieltä ja harjoitusmetodeja, jotka antavat tilaa jokaisen kehon ainutlaatuisuudelle.  Liikkeellä ei haeta perinteistä tanssin estetiikkaa ja sovinnaista kauneuskäsitystä. Tanssijoiden erilaiset fyysiset ominaisuudet ja kyvyt ovat voimavara ja pohja uudenlaiselle liikekielelle ja luovuudelle.

Uskomme siihen, että integroitu tanssiesitys – tanssiesitys, jossa vammaiset ja vammattomat tanssivat yhdessä – on voimallinen keino välittää ja heijastaa valtavirrasta poikkeavia arvoja ja auttaa irtautumaan yhteiskunnan luomista sosiaalisista rajoitteista.  Erilaisuuden taakse kätkeytyy paljon luovuutta. Haluamme luoda yhteiskuntaa, jossa erilaisuus nähdään rikkautena.