Tanssiryhmä

Tanssiryhmä

Kaaos Company on helsinkiläinen integroidun tanssin ryhmä, joka perustettiin vuonna 2010 esittämään eri taiteilijoiden, esiintyjien ja koreografien teoksia. Tanssiryhmän tavoitteena on esittää teoksia, jotka hälventävät vammaisten ja vammattomien välisiä eroavaisuuksia ja muuttavat niihin liittyviä pinttyneitä käsityksiä. Erilaisuus rikastaa Kaaos Companyn taiteellista työtä. Tanssiryhmän perustamisen jälkeen sen esityksillä on ollut yli 2500 katsojaa. Ryhmän tanssijat esiintyvät myös INFORMANCE – saa tuijottaa! -tapahtumissa, joita DanceAbility Finland ry on järjestänyt peruskouluissa vuodesta 2012 lähtien. Näihin tapahtumiin on osallistunut yli 1500 peruskoululaista.

The Company

Kaaos Company tuottaa improvisoituja performansseja sekä omaan ohjelmistoon kuuluvia esityksiä suomalaisten ja kansainvälisten taiteilijoiden kanssa. Esityksiämme on nähty teattereissa, kouluissa, yhteisöissä, festivaaleilla, kadulla ja paikkasidonnaisena taiteena eri ympäristöissä. Esiintyjien ja tanssijoiden kokoonpano vaihtelee eri tuotannoissa. Tavoitteenamme on tarjota mahdollisuuksia residensseihin ja kokeellisiin hankkeisiin eri koreografien kanssa sekä laajentaa yhteistyötä ja verkostoitumista eri toimijoiden kanssa. Haluamme tukea avoimen kentän tanssitaiteilijoita heidän kehityksessään.

Meitä kiinnostaa luoda rakenteellisesti ja asenteellisesti esteettömiä katsomoja ja yleisöjä, jotta kaikilla olisi tasavertainen mahdollisuus katsoa esityksiä. Rakennusten arkkitehtuurin ja tapahtumapaikoissa vallitsevien käyttäytymismallien vuoksi esitystilanteet sulkevat yhä ulos paljon ihmisiä. Tämän huomioon ottaen viemme esityksiä tanssille epätyypillisiin esteettömiin paikkoihin, joissa sosiaalinen ympäristö kyseenalaistaa taiteen esitystavan ja -paikan. Tavoitteemme on luoda uudenlaista yleisörakennetta ja kylvää monimuotoisia katsoja-yhteisöjä.

Olemme olleet vaikuttamassa myös siihen, että erääseen helsinkiläiseen teatteriin järjestettiin lisää katsomopaikkoja pyörätuolilla liikkuville. Katsomojen rakenteellisen ja asenteellisen esteettömyyden toteutuessa useammat pääsevät katsomaan tanssiesityksiä ja saattavat kenties sen myötä oivaltaa, että heillä itselläänkin on mahdollisuus tanssia.